Artsen Voor Opheldering

De oprichters van dit initiatief zijn Walter Weber, Heiko Schöning, Olav Müller en Marc Fiddike. Zij willen Duitsland en de wereld waarschuwen voor de wereldwijde coronazwendel waarin we ons op dit moment bevinden. Ze onderbouwen heel goed waarom deze maatregelen irrationeel en gevaarlijk zijn en duidelijk een politieke agenda dienen. Ze willen zelf een oppositie vormen om zo Duitsland te behoeden voor een ramp.

Ärtze für Aufklärung is een initiatief van vier onafhankelijke Duitse artsen.

Op dit moment worden ze, naast 120 wetenschappers ook door ruim 1.000 andere artsen, experts en specialisten uit het land gesteund.  
Ze staan er allemaal met naam en toenaam bij. Deze lijst blijft met de dag groeien. Allemaal staan ze  er achter dat corona misbruikt is en er dus een grote misdaad van de regering tegen de burgers is begaan. Dit zijn niet zomaar even wat mensen. Dit zijn honderden huisartsen, specialisten en experts door het hele land heen. Ze staan achter de conclusie dat de regering een misdrijf tegen hen heeft gepleegd.

In een eerdere persconferentie op 7 mei (zie de video) hield Dr. Heiko Schöning een anderhalf uur lang durende persconferentie.

https://youtu.be/6ylQAzc-gDA

 

“Het “coronavirus” virus van dit jaar, het SARS-CoV2,valt onder de seizoensgebonden griepvirussen. En dat is goed nieuws! De maatregelen die wij allemaal beleven hebben NIETS met het bestrijden van dit virus te maken.”

“Maar het slechte nieuws is dat het land in staat van angst leeft. We hebben niet de pest.. Het wordt tijd dat we gaan beseffen dat we middenin een wereldwijde misdaad zitten.

Coronamaatregelen zijn oplichterij en zwendel. Als bewijsvoering hebben wij uitvoerige interviews afgelegd met o.a. Wodarg, maar nog veel meer. U kunt alles in .pdf downloaden.”, aldus Schöning (zie video onderaan artikel).

Samen hebben zij een krant gemaakt met een oplage van ruim 300.000. Op de vraag wat hen beweegt om dit te doen is het antwoord simpel. “Wij hebben een eed afgelegd!” In deze video ziet u Walter Weber van Ärtze für Aufklärung aan het woord die zijn boosheid en irritatie uitspreekt. Bevindingen van experts en artsen over COVID19 worden door de media en de politiek genegeerd en zelfs weggezet als complottheorieën en ja, zelfs als extreem rechts. Ook wetenschappers worden aan de kant gezet en gecensureerd door de media.

“Het irriteert ons dat 120 bekende en kritische wetenschappers zomaar als onheilsprofeten worden neergezet!”

“Het irriteert ons ook dat als enige officiële oplossing een vaccinatie wordt aangedragen. Er wordt met geen woord gesproken over het belang van het immuunsysteem.

Het irriteert ons dat Bill Gates dagelijks verkondigt dat alleen een vaccinatie dit kan beëindigen terwijl enkele van zijn inentingsacties CATASTROFALE gevolgen hebben gehad!”

Weber laat ook weten dat hij, en inmiddels samen met duizenden Duitse artsen en experts die achter dit initiatief staan, zich irriteren aan de lockdownmaatregelen die op 23 maart in Duitsland in werking traden.

Hij is boos dat de zogenaamde versoepelingen steeds worden veranderd door de overheid. De regering wil de burger shocken door continu het worst case scenario aan het volk voor te houden.

“Hierdoor veroorzaakt de regering aan de ene kant diepe angsten en aan de andere kant opstanden en tegenbewegingen die zich gaan vormen.”

“Wanneer wij een demonstratie houden dat wordt er door de media eenzijdig verslag gedaan en zijn de deelnemers simpelweg populisten en volgelingen van complottheorieën.”

Krantenkoppen als:

Rechtsextremisten door nepnieuws aangezet tot complottheorieën

zijn aan de orde van de dag.

Het is in ieder land hetzelfde. Men volgt hun eigen RIVM die de agenda van de WHO volgt en dan komen we altijd weer bij hetzelfde en dezelfden uit. Maar dat is nog steeds taboe in 2020.

GEVOLGEN CORONAMAATREGELEN:

Het volgende citaat komt uit een officieel stuk van Binnenlandse Zaken en is schokkend:

Het federale ministerie van Binnenlandse Zaken in Duitsland schrijft op 7 mei 2020 over het interne document KMV – 51000/29 # 2 over COVID-19; Citaat:

“In maart en april werd 90% van alle noodzakelijke operaties uitgesteld of niet uitgevoerd. Dat betekent dat 2,5 miljoen mensen niet werden opgevangen als gevolg van overheidsmaatregelen. Dus 2,5 miljoen patiënten werden in maart en april 2020 niet geopereerd, hoewel dit Het verwachte sterftecijfer kan niet serieus worden beoordeeld, de veronderstellingen van experts zijn gebaseerd op aantallen tussen de 5.000 en maximaal 125.000 patiënten die zullen sterven / al zijn overleden als gevolg van de uitgestelde operatie. “

Het coronavirus in Duitsland heeft slecht een handjevol doden gekost maar de verregaande maatregelen kunnen dus zomaar aan 100.000 slachtoffers hebben gekost of nog gaan kosten. Nog even de economische impact, die niet te overzien zal zijn, daargelaten. En ook dat zal weer doden kosten door depressie en stressgerelateerde aandoeningen (bron)

In deze video ziet u een samenvatting van Heiko Schöning tijdens de persconferentie van 7 mei (Nederlands ondertiteld).

Als u hem nog niet gezien heeft: KIJKEN!

https://youtu.be/9X7P4-lRcl0

 

bron o.a. commonsensetv


WDW
WDW

Leave a Reply

Your email address will not be published.