CabalLAATSTE NIEUWSNederlandse RegeringNieuwe Wereld Orde ExposedPlandemicSTAATSTERREURVaccinatie

Breaking! Contracten tussen overheid en vaccin industrie uitgelekt!

De contracten die Pfizer en Moderna met onder andere de Staat der Nederlanden zijn aangegaan zijn uitgelekt! Laten we dit massaal verspreiden, neem contact op met nationaal relevante advocaten, media, politici