ZELF AANGIFTE DOEN TEGEN MARK RUTTE, HUGO DE JONGE, HANS BRUG (Dir. Gen. RIVM), JAAP VAN DISSEL (Dir. CIB RIVM) en MIRIAM STURKENBOOM (adviescommissie voor de WHO en ass. Professor UMC):

Wanneer je deze aangifte zelf ook wilt doen bij jouw lokale politie kun je gebruik maken van onderstaande voorbeeld dagvaarding, waarin alle essentiële onderdelen zijn opgenomen. Het staat u uiteraard vrij hier nog zaken aan toe te voegen indien gewenst.

Het is belangrijk de aangifte niet via een e-mail bericht of website te verzenden, maar om het hele dossier TE PRINTEN en er zelf mee naar het politiebureau te gaan. Laat u ter plaatse niet wegsturen, maak geen telefonische afspraak (ze gaan het u onmogelijk maken) ze zijn verplicht de aangifte op te nemen.

Laat het dossier bij de politie achter.

Verstuur het dus niet digitaal aan de politie. Stel vragen aan de politieagent die de aangifte opneemt over wat hij/ zij vindt van de situatie. Maak er een goed positief gesprek van zover dat in uw vermogen ligt. Lukt dat niet, zorg dan sowieso dat uw aangifte wordt opgenomen zoals het wettelijk verplicht is. Belangrijk is ook de dienstdoende agent aan het denken te zetten. Wat dit betreft dus vergelijkbaar met onze voorbeeldbrieven t.a.v. 5G voor uw woonplaats. Wat aandacht schenken, kost niets ze verwachten het niet.

Op deze manier leren politiemensen met deze soort aangifte om te gaan en ze kunnen het zelf gaan lezen. Het is van groot belang dat politie ambtenaren weten waar ze eigenlijk aan meewerken door bijvoorbeeld het handhaven van alle lock down regels, optreden tijdens vreedzame demonstraties enz. Als ze niet weten dat er ‘een andere kant is’ kunnen ze daar ook niet voor kiezen.

Doe het voor de toekomst van uw kinderen, uw eigen toekomst als ondernemer of werknemer. Nog vele bedrijven zullen failliet gaan door de op foutieve informatie gebaseerde lock down maatregelen, laat staan door de noodwet regelgeving.

Stuur deze pagina naar wakkere vrienden, kennissen, familie, werkgevers, collega’s enz enz

United We Stand Devided We Fall

WWG1WGA