STUUR DEZE BRIEF AAN DE SCHOOL VAN JE KIND WANNEER ZE JE KIND VERPLICHTEN EEN MONDDOODKAPJE TE DRAGEN ❗❗❗❗❗
(kopieer de tekst)
Toine Tempels Betreft: Mondkapjesplicht.

 

Geachte directie,

Daar wij ernstig twijfelen aan het nut en de bijdrage aan de gezondheid van mondkapjes en zelfs overtuigd zijn dat mondkapjes de gezondheid schaden en een mondkapjesplicht de universele rechten van de mens met voeten treedt; vragen wij hieronder aandacht voor het volgende.
Onze overheid, het RIVM en de WHO hebben in eerdere berichtgeving duidelijk aangegeven dat mondkapjes cq. NIET-beschermende mondkapjes slechts schijnveiligheid bieden en (bij verkeerd gebruik) de gezondheid kunnen schaden. NU geven ze aan dat het experimenten zijn tbv gedragsverandering en eventueel MOGELIJK kunnen bijdragen aan de gezondheid. Derhalve zijn wij overtuigd dat mondkapjes niet of nauwelijks bijdragen aan de gezondheid van ons kind en anderen en deze de gezondheid van ons kind zelfs zouden kunnen schaden. Om die reden en ook omdat wij van mening zijn dat door de plicht verschillende wetten worden overtreden en deze de universele rechten van de mens schendt vragen wij u de volgende stukken binnen onderstaande termijn aan ons te overleggen.
1- Wij vragen u, binnen onderstaande termijn, ons een juridisch geldend en medisch getoetst stuk van het ministerie van VWS/ GGD/ RIVM te zenden waarin aangegeven wordt:
a- Waartegen, in welke mate en hoe; mondkapjes cq. NIET-beschermende mondkapjes bescherming bieden aan ons kind en anderen.
b- Dat mondkapjes cq. NIET-beschermende mondkapjes de gezondheid van ons kind niet schaden OF bij welk gebruik en in welke mate mondkapjes cq. NIET-beschermende mondkapjes de gezondheid van ons kind kunnen schaden.
c- Hoe ons kind om zou moeten gaan met mondkapjes zodat verkeerd gebruik uitgesloten en de gezondheid van ons kind niet geschaad wordt.
d- Welk gedrag er beïnvloed zou moeten worden.
f- Wat het doel is van experimenten tbv gedragsbeinvloeding.
g- Wat een eventueel psychisch gevolg kan zijn van deze experimenten tbv gedragsbeinvloeding.
2- Wij vragen u ook om een juridisch geldende verklaring af te geven waarin uw scholengemeenschap verantwoordelijkheid neemt en aansprakelijk is voor onderstaande:
a- Schade aan de gezondheid van ons kind door het dragen van mondkapjes cq. NIET-beschermende mondkapjes, nu en in de toekomst, ten gevolge van de door u opgedragen mondkapjesplicht.
b- Fysieke en/of psychische schade van ons kind, nu en in de toekomst, als gevolg van experimenten tbv gedragsbeinvloeding.
c- Psychische schade mbt de rest van ons gezin, nu en in de toekomst, als gevolg van experimenten tbv gedragsbeinvloeding van ons kind.
3- Daar de mondkapjesplicht de onderstaande wetten overtreedt vragen wij u ook om de hieronder gevraagde juridisch geldende stukken cq. gerechtelijke bevelen aan ons te zenden; waarmee u aantoont dat u gerechtigd bent een mondkapjesplicht in te voeren en waarmee u, en daarmee ook wij, gevrijwaard zijn van juridische gevolgen ivm het overtreden van onderstaande wetten:
a- Een juridisch geldende vrijwaring van het ministerie van justitie tbv juridische gevolgen ivm het overtreden van de wet; verbod op gezichtsbedekkende kleding.
b- Een juridisch geldende verklaring waarin staat dat uw scholengemeenschap gerechtigd is de wet op vrijheid van kledingkeuze te overtreden.
c- Een juridisch geldende verklaring waarin staat dat uw scholengemeenschap gerechtigd is een bevel tot mondkapjesplicht uit te vaardigen.
d- Een juridisch geldende verklaring waarin staat dat uw scholengemeenschap gerechtigd is een bevel uit te vaardigen waarmee u dus bevoegd bent de grondwet te overtreden en bevoegd bent de grondrechten en de Europese rechten van ons kind aan te tasten.
e- Een juridisch geldende verklaring waarin staat dat uw scholengemeenschap gerechtigd is experimenten tbv gedragsbeinvloeding, die eventueel psychische dan wel fysieke schade aan de gezondheid toe zouden kunnen brengen, met ons kind uit te voeren.
f- Een juridisch geldende verklaring waarin staat dat uw scholengemeenschap gerechtigd is de code van Neurenberg, die bovenstaande experimenten verbiedt, te overtreden.
4- Wij vragen u ook schriftelijk aan te geven welke sancties u bereid bent op te leggen:
a- Wanneer de door uw scholengemeenschap opgelegde mondkapjesplicht niet opgevolgd wordt.
Daar wij van mening zijn dat uw scholengemeenschap door bovenstaande maatregel de gezondheid van ons kind schade zou kunnen toebrengen, de grondwet en andere wetten overtreedt en de grondrechten en de universele rechten van de mens schendt kunnen wij niet anders dan uw scholengemeenschap ter verantwoording roepen en aansprakelijk stellen ivm al het bovenstaande. Daar wij er van uitgaan dat uw scholengemeenschap deze maatregel al lang getoetst heeft aan de medische waarde en noodzaak, de (grond-)wet, de grondrechten, de rechten van de mens en de code van Neurenberg en u dus alle gevraagde stukken in uw bezit heeft, of zou moeten hebben, gaan wij er van uit dat het toezenden van deze stukken niet langer dan VEERTIEN dagen na dagtekening hoeft te duren. Tevens gaan wij er van uit, dat wanneer u 100% achter het gebruik staat van mondkapjes cq. NIET-beschermende mondkapjes en dus overtuigd bent van de veiligheid, u geen bezwaar heeft de aansprakelijkheid uit punt 2/a, 2/b en 2/c op u te nemen.
Wij laten ons kind vrij in zijn keuze mbt het opvolgen van de door u opgelegde maatregelen, maar houden ons, als ouders, het recht voor, tot ontvangst van ALLE bovenstaande stukken, ons kind te vrijwaren van bovenstaande door u opgelegde mondkapjesplicht. Tevens gaan wij ervan uit dat dit schrijven op geen enkele manier ten nadele van ons kind behandeld wordt. Ook vragen wij aan u dit schrijven niet aan ons kind te overleggen en niet met ons kind te behandelen. Communicatie enkel via ons, zijn ouders.
Wij behouden ons het recht voor om dit schrijven en al uw, aan ons gestuurde, stukken aan onze advocaat toe te zenden om deze juridisch te toetsen.
Wij willen u nogmaals danken voor uw tijd en vertrouwen er op dat u dit schrijven uiterst zorgvuldig zult behandelen en de gevraagde stukken en uw antwoord op korte termijn doch binnen VEERTIEN dagen na dagtekening aan ons zult zenden.
Hoogachtend:

WDW
WDW

  3 replies to "Anti muilkorf brief aan school van je kind"

  • L. Saris

   De 26ste is het zover dat ze op de middelbare school van mijn kind het mondkapje gaan verplichten.
   Ben van plan om deze brief persoonlijk te overhandigen en ook aangetekend op te sturen.
   Hoop alleen dat ik niet echt een advocaat hoef in te schakelen mis daarvoor de financiële middelen maar ben bereid tot het bittere einde te gaan.
   Hebben jullie bij wees de weerstand nog enige suggesties voor een goede pro Deo advocaat?

   Gr van een zeer bezorgde vader
   Leon S.

  • Ben düster

   Beste ik zal de brief overhandigen op school , men zal mijn dochter verwijderen , nu mijn vraag , wat te doen met het probleem leerplichtambtenaar , verwijdering uit huis zal ingezet kunnen worden

  • J.C. van Beek

   Vorige week mail met deze brief gestuurd. Vandaag een mail terug van de voorzitten van het schoolbestuur. Nou zeer lange brief en het komt er op neer dat ze niet op mijn verzoek kunnen ingaan. Coronawet van 13 okt, wet uit 2005 over kledingvoorschrift op scholen en blablabla. Ze blijven dus gewoon bij hun standpunt om de verplichting door te zetten.
   Wat nu?
   Kan ik nog niet verder doen?

   Met vriendelijke groet, J.C. van Beek

Leave a Reply

Your email address will not be published.