BEN JE CHRISTEN? DAN WIL JE DIT NIET HOREN…

Je zou het wel moeten horen, want deze video gaat je ogen openen en je activeren voor deze tijd waarin je leeft.
Zit je bij de bushalte te wachten tot Jezus je op komt halen of zorg je dat de bus vol komt?

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=JONbTv3sYKw[/embedyt]


WDW
WDW

  11 replies to "BEN JE CHRISTEN? DAN WIL JE DIT NIET HOREN…"

  • IMMY SCHOLLAARDT

   PRIJS GOD VOOR JE VERHAAL. WE MOETEN OP DE KNIEEN GAAN. VERGEVING VRAGEN OVER DE ABORTUSSE. HOMOHUWELIJK IMMORALITEIT PERVERSITEIT WETTELOOSHEID ENZ….

   LEES: 2 KRONIEKEN 7: 14

   MET JEZUS HEBBEN WE ALTIJD DE OVERWINNING. !!!

   • WDW

    We hoeven geen vergeving te vragen voor zaken waar we als christenen niet verantwoordelijk voor zijn. Altijd weer de slachtofferrol is absoluut niet wat God NU zoekt. Hij zoekt mensen die ruggengraat genoeg hebben om de belangrijke cruciale taken uit te voeren zodat ZIJN plannen met Nederland KUNNEN worden uitgevoerd. Vanuit de positie met Christus zijn we meer dan overwinnaars, geen slachtoffers. Een positie krijg je met een doel. Wat hebben al die openbare events waar collectief ‘om vergeving wordt gevraagd’ daadwerkelijk uitgewerkt? Heeft God dan niet vergeven? Een regering die kindermoord toestaat, kinderhandel tolereert en pedofiele vertegenwoordigd door een politieke partij. Dat is nog maar de top van de ijsberg, de grootste gruwel in Gods ogen. Het is meer dan de hoogste tijd op te staan in dezelfde kracht die Jezus uit de dood deed opstaan, immers die leeft in jou, mits je daadwerkelijk christen bent volgens de bijbelse definitie.

    • Remco

     Wij mensen, allemaal, zijn zondaars sinds de zonde en dood in de wereld kwam. Maar allen, die met de doop eigendom van Jezus Christus zijn geworden, zijn door de prijs, die Jezus betaalde, met Zijn bloed, en daarmee vrijgekocht van die
     zonden en daardoor met Onze Vader verzoend, ook al zijn wij christenen allen nog niet zoals Jezus als mens tot Zijn Kruisdood perfect.

    • IMMY SCHOLLAARDT

     AAN WOW : DIT HEEFT NIETS MET SLACHTOFFER ZIJN TE MAKEN. DIT IS BIDDEN VOOR HET LANDS BELANG. ALS JE VERGEVING VRAAGT VOOR IETS DA CREEER JE EEN OPEN HEMEL M.A.W. DAN BRENG JE GOD IN BEWEGING. DE GEENTE VAN CHRITUS KOMT NU EINDELIJK IN BEWEGING . DE MEESTECCHRISTEN ZIJN TE LAKS GEWEEST. EN BOVENDIEN GODBDOET ALLES OP ZIJN TIJD. NIET OP DE ONZE.
     DE GERECHTVAARDIGDE KWAADHEID IS NOG NIET STERK GENOEG ONDER DE NEDERLANDERS MAAR IS GROEIENDE.
     GOD WEET WAT ER GAANDE IS IN NEDERLAND. HIJBIS AL BEGONNEN DOOR AMERIKAANSE SOLDATEN TE STUREN OM KINDEREN TE BEVRIJDEN . ALLES ZAL EXPOSED WORDEN . GOD ZAL DE JUISTE MENSEN OP DE JUISTE PLAATSEN ZETTEN. ( OOK EEN GEBEDSPUNT ).
     ONS GELOOF WORDT NU GETEST .GOD DUWT DINGEN TOT HET UITERSTE OM TE ZIEN OF WE HEM BLIJVEN VERTROUWEN OF DAT WE OPGEVEN OMDAT WE HET TEGENOVERGESTELDE ZIEN. JE MOTTO ZOU MOETEN ZIJN : WE WALK BY FAITH NOT BY SIGHT.

  • Remco

   Ook de wandeling vandaag door de Belgische Ardennen, door de stille Schepping van de Allerhoogste God alhier, is uitermate geschikt om in gesprek met deze God te gaan. Deze God van Abraham, Jacob, Isaak en Israel heeft voor iedereen tegelijk dankzij de Heilige Geest (sinds Jezus Christus na Zijn Opstanding terug naar die God ging om de Geest van die God eerst Zijn eerste leerlingen en later met Pinksteren voor iedereen na te kunnen laten) spreekuur.

  • Remco

   De opwekkingskracht, de kracht zoals God Jezus Christus uit de dood opwekte, woont ook in ons mensen, althans, indien wij Jezus Christus geloven, ons aan Hem onderwerpen, Hem aanbidden met heel onze kracht, ziel, ons hart en verstand en Hem als onze Verlosser uit slavernij van zonden en dood (Romeinen 8:11) aanvaarden. En dan zal ‘the Great Reset’ aan ons voorbij gaan.

  • Remco

   Belt u mij om zich in de rivier symbolisch ergens hier in de Belgische Ardennen te laten dopen? zo vroeg ik hier eerder al aan hen die nog niet voor Jezus Christus als hun tevens nodige Schuilplaats, Kompas en Herder hebben gekozen? U bereikt mij (daartoe) onder +32 485 07 95 33 via de Belgische congregatie van de enige ware kerk van genoemde God namelijk die onder leiding van Jezus Christus!

  • Remco

   Allen, die zich tegen de mens en rechtvaardigheid en dus tegen de Allerhoogste God keren, tezamen het satansgeknechte zooitje dat de bevolking en democratie gijzelt, komt aan de beurt. En dat moment laat niet lang meer op zich wachten. Het schaakspel is gespeeld (overwonnen) door Jezus Christus, de Waarheid, waarover ik mag vertellen en die u vrijmaakt, als u zich door Hem laat leiden. Ook en hiermee vooral in het belang van de (door de Amerikaanse bondgenoot Nederland bezette bezette en geplaagde) bevolking (van Nederland) aan POTUS Donald Trump via de voltallige Senaat en het Huis van Afgevaardigden van de VS. Volgens mijn email van gisteren. Hebt u de inhoud daarvan via weesdeweerstand.nl opgemerkt?

  • C. Welles

   Ik wil je bedanken,
   Ik heb geboeid naar jou geluisterd. Ik ben al een jaar lang met meerdere Christen aan het bidden voor de wereld. Ben het helemaal eens met wat je vertelde.
   Ik vond het erg mooi hoe je dat gedaan hebt, want het was erg duidelijk te begrijpen.
   Ik hoop dat er velen hier wat aan zullen hebben , zo niet dan is het jammer.
   Het heeft mij ook erg verbaast dat er een kerkelijke gemeenschap die de uitzending op tv verzorgde een uiting deed om te bidden voor alle regeringsleiders en te zeggen dat ze het allemaal zo goed hebben gedaan. Dat er voor ze gebeden werd was prima, maar om een statement naar buiten te maken ,dat wij geen kritiek mogen hebben op het beleid dat ging mij te ver.
   Ik was ook erg teleurgesteld en kijk sindsdien niet meer naar hun diensten.
   Ze zijn medeplichtig aan moord.

   Ik heb van jou video echt genoten, je sloeg de spijker op de kop
   Ik hoop dat je veel mensen hiermee bereik en de ogen geopend heb

   God bless and have a nice day🙏🏾❤️🌹

  • Hannah Cohen

   Hai Hans Shalom, Ik ben zwaar oud gereformeerd groot gebracht. op mijn 33 jaar leerde ik mijn ouders kennen. Joods voor die tijd had ik totaal geen vragen over het christendom. Mijn goede herder was er voor mij. Maar toen begon ik te twijfelen.
   Mijn volk waar ik bij bleek te horen geloofde dit niet zo moeilijk ik ben er al 27 jaar mee bezig. Het christendom heeft me misbruikt letterlijk en mishandeld verwaarloost met voedsel enz. Ik kreeg van mijn natuurlijke vader te horen zie je nou wel. Lekker dat christendom. En toch alles wat je zegt heb ik onvoorwaardelijk geloofd. Hoe dan Hoe moet ik dan verder. Ik vind het moeilijk om het oude testament als tweede te zien. Er staat zoveel in wat Jezus vertelde. Hij kende niets anders dan het oude testament. Daarom vind ik het moeilijk dat je het als 2de neerzet. De wetten Jesaja de psalmen de spreuken noem maar op alles staat daar in. de leer van Jezus is het oude testament.

   • WDW

    Shalom Hannah.
    Nergens zet ik het oude Testament neer als 2e’. Integendeel. Omdat het Nieuwe Testament begint waar Jezus werd geboren, betekend dit dat men het Oude pas ten volle kan begrijpen (zover menselijkerwijs mogelijk) vanuit het licht van het nieuwe. Mattheus 5:17 Denk niet dat Ik ben gekomen om de wetten van Mozes en de woorden van de profeten af te schaffen. Ik ben juist gekomen om er de volle betekenis aan te geven. 18 Ik zeg u met nadruk: tot het moment waarop hemel en aarde vergaan, blijft iedere letter, ieder leesteken van de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. 19 Wie zelfs maar het kleinste gebod afschaft en anderen leert dat ook te doen, zal de kleinste zijn in het Koninkrijk van de hemelen. Maar wie zich aan Gods wetten houdt en anderen leert dat ook te doen, zal in dat Koninkrijk in hoog aanzien staan. 20 Want Ik waarschuw u. Als u zich niet méér houdt aan Gods wetten dan de bijbelgeleerden en de Farizeeën, komt u het Koninkrijk van de hemelen zeker niet binnen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.