Coronavirus lockdown: spoedwet, grondwet en grondrecht, wat u moet weten, wat u mag doen (de noodverordeningen zijn ongrondwettelijk)

Filed in NIEUWS ANALYSES by on 27 april 2020

bron: nostisia.com

Wist u dat we tijdens deze lockdown coronavirus noodtoestand vijfentwintig superburgemeesters hebben die niet meer gecontroleerd worden door de gemeenteraad? Zij hebben dus een soort dictatoriale macht over de zogenaamde veiligheidregio’s. Alleen de tweede kamer kijkt nog mee, maar die heeft ook niet zoveel te zeggen tijdens een noodverordening.

In die gemeentewet staat expliciet dat noodverordeningen in tijden van crisis alle rechten mogen beperken, behalve de rechten die in de Grondwet verankerd zijn. Welke rechten staan zoal in die grondwet verankerd en welke worden dan ook on-legitiem overschreden tijdens deze coronacrisis? Laten we daar eens naar kijken.

Ongrondwettelijk

De eerste wet die ongrondwettelijk is, is die van de anderhalve meter social distancing. In de grondwet staat dat u recht heeft op vereniging. U mag dus bij elkaar komen. Dat betekent dat u ook mag demonstreren en ook dat hele anderhalve meter afstand houden staat simpelweg haaks op de grondwet.

De gehele lockdown en het verplicht thuiszitten staat haaks op het grondwettelijke recht op vereniging. De lockdown is ongrondwettelijk.

Het andere wat de politie gewoon doet, is huizen binnenvallen. En hoewel de media uw aandacht focussen op overbelaste IC’s en cijfers en Robert Jensen uw aandacht ook slechts daar op focust, maar dan zegt dat het allemaal wel meevalt, is er niemand die u wijst op het schenden van de grondwet.

De superburgemeesters “hebben” dus het recht om politie woningen of bedrijven binnen te laten vallen. Dat laten de media ons niet zien. Zij laten ons alleen zien dat de parken en wegen weer vol beginnen te stromen. Het leed in de maatschappij wordt buiten beeld gehouden. Waarom weten we dan toch dat dit gebeurt? Welnu, dan moeten we tussen de regels door lezen. Zoals in dit artikel van Trouw:

De hoogleraren staatsrecht Jan Brouwer (Rijksuniversiteit Groningen) en Jon Schilder (Vrije Universiteit) merken dat juristen én handhavers zich ongemakkelijk beginnen te voelen bij de in de haast geschreven teksten van de noodverordening.

“Dat is nadrukkelijk benoemd. Wat in deze crisis gebeurt, is dus illegaal”, zegt Schilder. “Met het binnentreden van woningen en bedrijfsgebouwen worden het fundamentele recht op privacy en het huisrecht geschonden. Mocht je willen dat dit wél mogelijk moet zijn, dan moet het parlement de wet aanpassen.”

Nu wordt de grondwet niet alleen tijdens deze coronacrisis lockdown noodverordening overtreden, ook met de wet verplichte gezondheidszorg (de WvGGZ) die op 1 januari 2020 in gegaan is, heeft de staat zichzelf het recht toegeëigend om mensen uit hun huizen te halen, omdat ze vinden dat ze geestelijke of fysieke gezondheidszorg nodig hebben. Ook dit is ongrondwettelijk.

U heeft namelijk in alle bovengenoemde gevallen het grondwettelijke recht op privacy en dat wordt in alle boven genoemde gevallen getreden.

In de praktijk kan het u dus overkomen dat wanneer u bijvoorbeeld bepaalde ideeën aanhangt, waarvan de staat nu vindt dat die een bedreiging zijn voor uw omgeving, u meegenomen kunt worden.

Dus stel u vindt dat de coronacrisis een hoax of een PsyOp is, dan kan de staat straks besluiten dat u daarmee een bedreiging vormt voor anderen, omdat u zich mogelijk niet aan de anderhalve meter “regel” (die ongrondwettelijk is) dreigt te gaan houden. Dat kan ook betekenen dat wanneer de staat vindt dat u mogelijk coronavirus onder de leden heeft, maar u niet aan een test mee wenst te werken of niet de aanstaande verplichte apps gebruikt, u eveneens een gevaar voor uw omgeving vormt en u dus “verplichte zorg” opgelegd kunt krijgen.

Wetswijziging

En dus moet er snel een wetswijziging komen, voordat het gepeupel erachter komt dat de burgemeesters en hun schildknapen geen juridische basis hebben. Vermoedelijk zal dit om een grondwetswijziging gaan of om een vage omschrijving in de vorm van een nieuwe wet die de grondwet probeert buitenspel te zetten of middels vage omschrijvingen probeert te omzeilen.

Begrijpt u nu ook waarom de rechtbanken dicht moesten? Met gesloten rechtbanken en vonnissen die telefonisch afgehandeld worden, heeft iedereen die tegenstribbelt weinig tot geen kans op een weerwoord. De volkskrant meldt bijvoorbeeld:

‘Er zijn zaken die al een tijd liggen te wachten op een vonnis. Die worden nu in hoog tempo afgedaan.’

Het is belangrijk dat u weet wat uw grondrechten zijn en het is belangrijk om te weten hoe die met zevenmijlslaarzen getreden worden. Maar veel belangrijker is het om u te gaan beseffen dat de wetten en verordeningen, inclusief te grondwet, niet op u van toepassing zijn. De grootste programmeringsleugen die u vanaf de wieg ingeprent is, is dat er iemand is die autoriteit over u heeft. Er is niemand die autoriteit over u heeft. Dat zit zo:

We hebben in Nederland (zoals in elk land) wetten en deze wetten worden ondertekend door ‘de kroon’. Dat heet ‘de kroon’ omdat dit in Nederland twee personen zijn: koning Willem Alexander en koningin Maxima. Die kroon is de eigenlijke macht. Zij verschuilen zich achter politieke marionetten die van jongs af aan zijn opgeleid om het volk de illusie van democratie voor te schilderen via verschillende politieke smaakjes.

Al die politici zweren echter trouw aan de kroon. Dat wil zeggen dat elke wet er alleen komt als de kroon de handtekening zet. Dat kunt u misschien niet direct te geloven, omdat u van jongs af aan geprogrammeerd bent om in de schijn van democratie te geloven, maar kijkt u maar eens met welke tekst elke wetswijziging begint:

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is.. en dan volgt de omschrijving van de wetswijziging

Het is heel moeilijk om uw programmering te overstijgen en Robert Jensen zal u hier nooit op wijzen, want die gebruikt elke uitzending de ‘soldaat van Oranje’ tune. Dat heb je met gecontroleerde oppositie pionnen. Zij moeten u afvangen door uw kritiek te kanaliseren, om er zo voor te zorgen dat u het gevoel heeft dat het wel voor u geregeld wordt. Nee, u moet het zelf doen en u moet niet dom en passief gehouden worden. U moet volledig door uw programmering heen drillen! Tot op de bodem!

En wat is die programmering dan? Leest u nog een keer waarmee die wet aanvangt: Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden.

Waarom ‘wij’? Daarmee wordt verwezen naar ‘de kroon’. Maar wat veel belangrijker is om even goed tot u door te laten dringen, is het volgende:

Niet alleen zijn de noodverordeningswetten ongrondwettelijk, het gehele principe van wetten en grondwetten is ongrondrechtelijk.

Het is gebaseerd op een leugen. Het is gebaseerd op de grootste volksverlakkerij aller tijden. Ik weet het, dat leidt vermoedelijk tot cognitieve dissonantie in uw brein en u kunt eigenlijk simpelweg niet geloven. Iedereen gelooft er immers in. Ja, iedereen om u heen is net zo diep geprogrammeerd als u! Maar ik herhaal het nogmaals: Alle wetten zijn gebaseerd op een leugen.

Ongrondrechtelijk

Het gehele machtsblok van overheden, rechters advocaten, justitie en politie is gebouwd rondom diezelfde leugen. Zij zweren allemaal trouw aan de kroon en handhaven die wetten namens de kroon. Waar is die machtsbasis van de kroon echter op gebaseerd? Op het niet te bewijzen idee van ‘de gratie Gods’. Het staat er gewoon hoor. Lees nog maar eens: “Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

U bent dus vrij! Niemand heeft het recht om u op welke wijze dan ook in uw vrijheid te beroven. Dat er toch bepaalde mensen in uniform zijn die denken dit te mogen doen; die zich bewapenen en u uw vrijheid denken te mogen te ontnemen; dat er toch rechters zijn die u iets opleggen omdat zij allen trouw zweren aan de kroon, is volledig ongrondrechtelijk.

Ik gebruik bewust niet het woord ongrondwettelijk, maar: ongrondrechtelijk.

Het is uw waarachtige recht als mens om u te beroepen op uw soevereine grondrecht. Het enige wat u tegen de schildknapen van de kroon (de uniform dragers) hoeft te zeggen is het volgende:

“Toon mij het document en de handtekening van God, waaruit de gratie Gods blijkt waarop de kroon haar macht en haar wetten die u handhaaft baseert. Uw handhaving en uw wetten zijn ongrondrechtelijk en zijn niet op mij van kracht.”

Laat bovenstaande eens goed tot u doordringen. Lees het nog eens een paar keer en leest u ook mijn boek om te ontdekken hoe de realiteit zoals wij die denken waar te nemen, volledig ingekleurd wordt: van wieg tot graf. Ontdek alle lagen van programmering, inclusief het masterscript dat zich nu in sneltreinvaart onder uw ogen ontvouwt.

 

Bron linkvermeldingen: wikipedia.org, trouw.nl, das.nl, binnenlandsbestuur.nl, volkskrant.nl

 

 

https://youtu.be/Y_W6icZiYuY


WDW
WDW

Leave a Reply

Your email address will not be published.