Vanuit de door de machthebbers doelbewust opgestookte woede met het onrecht dat dagelijks in grote mate toeneemt, komen steeds meer mensen in beweging, dat zien we in alle landen waar de nieuwe wereld orde plannen worden uitgerold.

Wat we ook in al die landen zien, is dat men geen flauw benul heeft dat elke zet, elke maatregel, elke onrechtvaardigheid doelbewust vooraf gepland is in een script dat in fasen wordt uitgevoerd.

Wdw maakte hierover begin april 2020 reeds een video die nog steeds de moeite van het kijken waard is. Dat is het meest tragische, want men handelt precies zoals de bedoeling is: oorlog voeren onderling, totdat de fase is bereikt dat het leger ‘moet’ worden ingeschakeld om de macht over te nemen.

Daar stuurt men nu globaal in elk aangesloten land op aan. Vervolgens bestaan er dan alleen nog dictaturen en concentratiekampen met niet gevaccineerden die op andere wijze worden uitgemoord. Dit is geen doemscenario of worst case scenario, was het maar zo! Het is de REALITEIT, POINT OF NO RETURN! ALLE KANSEN ZIJN VERSPEELD.

Zodra de wereldwijde wanhoop het gewenste en beoogde hoogtepunt heeft bereikt, komt men met de oplossing: de Grote Wereldleider staat op en doet ‘wonderbaarlijke zaken’, waardoor de nog twijfelende paar overgeblevenen ook zullen worden misleid zich te conformeren aan het ‘nieuwe systeem’. Immers de keus is: buig of sterf…en dat sterven zien ze niet zo zitten zolang hun lichaam het enige is wat ze denken te zijn.

Oh, voordat ik wederom als krankzinnige wordt afgevoerd, maakt mij verder niets uit hoor, maar u zou eens tot erkentenis der waarheid kunnen komen; zij denken het masterplan in handen te hebben en uit te voeren, maar beseffen niet dat ze zelf deel zijn van het masterplan ver boven hun verheven, namelijk dat deel wat voor eeuwig vernietigd zal worden.

Bottomline:

NIEMAND KOMT DE MENSEN REDDEN. NOOIT MEER.

ZEKER JEZUS NIET!

(dat heeft Hij 2000 jaar geleden al gedaan en tot op heden wordt Hij door de mens veracht).


WDW
WDW

Leave a Reply

Your email address will not be published.