Uitkomst van mijn lezen van de geamendeerde versie van spoedwet, nu aangenomen door 2e kamer:
Ieder huis wordt een GEVANGENIS (58f lid 1 in combi met 58h lid 1).

Iedere Nederlander wordt een gevangene met VOORWAARDELIJKE INVRIJHEIDSTELLING (58f lid 1 in combi met 58h lid 1).
We krijgen een KLASSE MAATSCHAPPIJ waarin sommige groepen en individuen meer ontheffingen krijgen dan anderen (rechten krijgt niemand) (58h lid 5 in combi met lid 1).
JE KINDEREN zijn je kinderen niet meer – met name voor mensen in vitale beroepen: er kunnen gedwongen opvangcentra worden gecreëerd waar dag en nacht, 7 dagen per week kinderen “opgevangen” zullen worden (58r lid 4).

Je huis is je huis niet meer: wanneer je thuis je beroep uitoefent – en dat geldt voor steeds meer mensen – wordt er ook ACHTER DE VOORDEUR gehandhaafd (58u lid 3b).
Je LICHAAM is je lichaam niet meer: er zijn VERPLICHTE “hygiëne maatregelen” – niet nader genoemd dus naar willekeur in te vullen en uit te breiden – en VERPLICHTE “beschermingsmiddelen”. Zo breed geformuleerd dat hier ook vaccins en genetische modificatie onder kunnen vallen (58j, lid 1a).
DATEN kan alleen nog in je eigen woning – kussen op straat is verboden tenzij je op hetzelfde adres woont (hoeveel date rapes gaat dit creëren??) )58f, lid 3a).
CULTUUR beoefenen of genieten wordt indirect VERBODEN (58g lid 1 en 2).

Politieke partijen kunnen niet meer samenkomen (58g lid 1 en 2)
Dit kan naar WILLEKEUR VAN DE MINISTER ingezet worden, er is niet meer dan een dreiging van pandemie of epidemie voor nodig, en een vaag doel om de epidemie te bestrijden (dat wordt nu ingevuld als dat er positieve PCR tests zijn, er wordt geen minimum grens aan genoemd, en iedereen weet dat die er altijd zullen zijn ) (58b)
Iedere ondernemer met een fysiek pand wordt een politie agent (58k en 58l, lid 1, 2, 3, 4).
Iedere onderneming kan op elk moment stil gelegd worden (58k en 58l, lid 1, 2, 3, 4).

Het recht op sporten, over het strand lopen, horeca bezoek, cultuur beoefenen, cultuur genieten, uitgaan vervalt. (zie boven).
Het is ONMOGELIJK OM TE STEMMEN wanneer de minister je niet ziet zitten: hoewel de stemlokalen vrij toegankelijk zijn, het verboden is je buitenshuis te begeven dus je kan niet bij het stemlokaal komen. Hier kunnen individuele en groepsgebonden uitzonderingen op gemaakt worden op basis van willekeurig door ministers vast te stellen voorwaarden. (zie bovenstaande, plus 58p, je mag ook niet per taxi).

De ontheffingen en ministeriële regelingen zijn volstrekt willekeurig. De wetenschappelijke grondslag en advisering door RIVM die nog in ontwerp 1 en 2 stonden, zijn vervallen – alleen voor het vast stellen van veilige afstand wordt RIVM nog genoemd als dat ze “gehoord” worden (58b en 58c).
Minister kan een semi permanente noodtoestand uitroepen waarin hij per decreet regeert.

VETO RECHT 2e KAMER IS EEN WASSEN NEUS: weliswaar kan de 2e Kamer binnen een week een veto uitoefenen, maar als die week voorbij is, kan de minister naar eigen goeddunken invulling geven aan de “ministeriële regeling” en heeft de Kamer het nakijken (58c lid 6).

Het vaststellen van de “veilige afstand” – 1,5m, 2, 10, 0 – gebeurd sowieso per decreet, daar heeft de 2e kamer geen veto over. De minister kan dit naar willekeur wijzigen (58f lid 2).
Het debat in de 2e Kamer verdwijnt (geen tijd voor, zie onder)
De 1e Kamer vervalt sowieso (58c)

De minister kan 2e Kamer overvallen met nieuwe regelingen en tot dan geheime feiten (de Minister heeft afgelopen tijd al herhaaldelijk van Staatsgeheim gebruik gemaakt) en dan binnen een week moet al dan niet veto worden uitgebracht. Bovendien mag de minister 2 dagen wachten met informatie doorsturen, dus 2e kamer heeft in feite slechts 5 dagen om tot een besluit te komen (58c lid 2).

Een veto kan bovendien slechts genomen worden als door een groep ter grootte van 1/3 van de aantal 2e Kamerleden een voorstel daartoe ingediend wordt. Dus in die feitelijk beschikbare 5 dagen moet:
#1 een groep gevormd worden ter grootte van 1/3 van aantal Kamerleden die samen tot een voorstel en argumentering komen EN
#2 moet over dit voorstel worden gesproken
EN
#3 moet dit voorstel aangenomen worden.

Dit is in de praktijk vrijwel onmogelijk, dus in de praktijk wordt er per ministerieel decreet geregeerd en is invloed van 2e Kamer een wassen neus (58c lid 2 en 4).
De rol van 2e Kamer om contact te hebben met achterban – de burgers – alsmede inspraak door de burgers verdwijnt, vanwege de korte periode van 5 dagen.

Bovendien kan de minister een volledige noodtoestand uitroepen en tijdens die noodtoestand regelingen uitvaardigen, die nooit meer terug gedraaid kunnen worden door de 2e Kamer.
De noodtoestand zelf kan met veto door 2e kamer worden terug gefloten, maar de ministeriële regelingen die tijdens die noodtoestand zijn uitgevaardigd niet.
De 1e Kamer, die de rol heeft om niet alleen door het oog van de waan van de dag te kijken maar ook op langere termijn, wordt volkomen uitgeschakeld.
De wet kan tot in het oneindige verlengd dan wel opnieuw afgekondigd worden, er is geen beperking aan opnieuw vaststellen en geen beperking aan aantal keren dat verlengd kan worden.
Besef je goed dat motivatie voor in werking treden niet meer nodig is in deze definitieve versie. Het verband met COVID-19 zit alleen nog in de naam van de wet, en een zeer breed geformuleerd doel en reikwijdte artikel.

Merk dan nog op dat het geven van zorg nergens vermeld wordt – de overheid is wel bevoegd tot verregaande inperkingen van zorg en vrijheid.

Dit is een MOORDCONTRACT met voor de overheid alleen rechten, geen plichten.

Niet eens met mijn interpretatie? De overheid kan me op elk moment weg censureren,
maar tot dat moment lees ik je reactie graag, mits beargumenteerd. Lees wel zelf even de wet zoals die er nu ligt.


WDW
WDW

  3 replies to "ELKE NEDERLANDER IS VANAF HEDEN EEN GEVANGENE"

  • Rogé Haan

   Gewoon follow the Plan en op of vlak na 4 november is alles over! Er volgen massa arrestaties en executies van degenen die de Deep State vertegenwoordigen of de satanische, pedo regeringen en/of koningshuizen vormen. Ze gaan allemaal plat. Bovendien worden welke wetten dan ook die er nu even zijn doorgedrukt, dan weer teruggedraaid. Dus niet zo paniekerig hierover. Of beter, we krijgen één wereldleider met eenzelfde soort wet. De ten days of Darkness zijn begonnen er komt al meer uit. Straks word wereldwijd de media geconfisqueerd en wordt alles daarop continue uitgezonden of verspreid van wat er allemaal heeft gespeeld. Tevens de arrestatie van het eerste kopstuk 30 oktober en de terugkeer van de onverwachte presidentskandiaat op 3/4 november. Legio aanwijzingen zijn door mij al gezien. Dat is wat er volgens het Q-plan zo’n beetje gaat gebeuren. Keep the plan and fasten your seatbelts!

   • Do

    Hoe kom jij aan deze informatie?

    • WDW

     HET LEZEN VAN DE INHOUD DER SPOEDWET

Leave a Reply

Your email address will not be published.