Hier de link naar de nieuwe wet die bepaald dat de staat ALLES met je lichaam mag doen wat het wil. Je bent dus niet langer van jezelf, de staat heeft meer over je lichaam te zeggen dan jij zelf.
Nee, het is geen complot theorie. Het staat immers open en bloot ter inzage op de website van de rijksoverheid zelf!

1 35 384 Wijziging van de Wet op het bevolkingsonderzoek in verband met actuele ontwikkelingen op het terrein van preventief gezondheidsonderzoek.

Dit is overigens ‘gewoon’ onderdeel van de volgende fase
naar de Nieuwe Wereld Orde beschreven in het World Economic Forum.
Zonder militair ingrijpen wat huidige regering verdrijft en alle banden met de WHO verbreekt,
zal dit ongeacht protesten en petities net als alle overige maatregelen gewoon worden doorgevoerd.

Hier in te zien en te downloaden als pdf

Wetsvoorstellen verandering van grondwet 31 maart 2021


WDW
WDW

Leave a Reply

Your email address will not be published.