Verschrikkelijk halsstarrige mega arrogante houding van de verdediging van de staat t.o.v. viruswaanzin.nl die in tegenstelling tot eerste genoemde wel weet wat er in de samenleving heerst.

Net voor de zitting werd de rechter vervangen op het moment dat de inhoud der zitting bekend werd. Deze zou ‘een kuchje hebben’. Vervolgens moet men het doen met een rechter die voortdurend blijk geeft niet eens over voldoende woordenschat te beschikken om de vertegenwoordiging van viruswaanzin.nl te kunnen begrijpen. Laat staan daar een rechtvaardig oordeel over te kunnen vormen.

De staat komt met al haar vertegenwoordigers met niet 1 enkel inzichtelijk bewijs waarmee de legaliteit van de destructieve maatregelen en hun intensiteit zou kunnen worden gerechtvaardigd. Ik herhaal, niet 1. Nada, nul niets. Net als tijdens alle persconferenties tijdens de lock down, om ons daareven toe te beperken, verschuilt de staat zich achter ‘onze deskundigen die het beter weten’, zonder ook maar 1 keer te nomen wat dan exact wordt geadviseerd door deze deskundigen, wie het precies allemaal zijn en waar zij hun bronnen vandaan halen. De enige keer dat er een persoon door de verdediging in dit verband wordt genomen, is wanneer zij de naam van een op de zwarte lijst genoteerde pseudo wetenschapper noemen.

Sterker nog, zelfs al heeft men 0,00 verstand van de wetenschappelijke en uiterst belangrijke kant van deze zaak kan men alsnog glashelder waarnemen dat hier is aangetoond dat alle door het Hitler kabinet (dat is de wettelijk en dus schriftelijk vastgestelde benaming van deze illegale regering, waarvan elke vertegenwoordiging het zij via de politiek, hetzij via de rechterlijke macht dus per definitie een niet rechtsgeldig toneelstuk betreft, sprookje zo u wilt). Al tijdens het luisteren bekruipt iedereen die nog gezond verstand bezit dat met enige passie aan waarheidsvinding doet of wil doen, dat hier zoals te doen gebruikelijk opnieuw sprake is van gemanipuleerde actie vanuit de overheid. Rechter en staat maken deel uit van het zelfde kartel. Geen rechter die tegen zo’n overmacht zou durven ingaan. Of wellicht wanneer men de gigantische zak met geld eerst op zijn definitieve onderduik adres aan de andere zijde der planeet bezorgd, waar hij direct na afloop zich kan terugtrekken zonder ooit nog daarna een voet op Nederlandse bodem te zullen zetten. Noem het oprotpremie, noem het smeergeld, noem het corruptie, noem het wat u wilt. Geen enkel woord heeft Nederland hiermee bevrijd van de nog steeds heersende nazi’s, terwijl hun overeenkomst toch recentelijk en voorgoed is verjaard. Wij troosten ons voorlopig met het feit dat geen enkele uitspraak, veroordeling, boete noch aanhouding gedaan na het jaar 1945 enige rechtsgeldigheid heeft aangezien recht slechts gesproken kan worden in een rechtsstaat en Nederland dat officieel volgens nog steeds geldige documenten niet is. Sterker nog, Nederland bestaat helemaal niet. Dat had Maxima nog niet zo verkeerd gezien.

De moeite van het beluisteren waard. U hoort en ziet de gehele zitting in onderstaande video. Chapeau voor de aanklager in elk geval!

 

 


WDW
WDW

Leave a Reply

Your email address will not be published.