De plannen van de overheid Wereldwijd

Ziet u dat de overheid er niet is voor u en mij,
voor ons burgers?

ingezonden door Remco Jaarsma:

Dit is onze toekomst op aarde. Totdat Jezus Christus verschijnt. Een aardse toekomst in nog de huidige tijd, waarin we leven, de 1e fase. Jezus redt. Alleen Hij. Tot vormgeving van die toekomst zijn de WHO-geknechte regeringen en parlementen geinstrueerd.

U als gezagdrager geeft uitvoering aan het volgende, door allen, die hiervoor waarschuwen, daarin te hinderen zoniet letterlijk het zwijgen op te leggen:

1. Ruïneer zoals premier Mark Rutte de economie, met als doel de middenklasse in de samenleving te vernietigen;

2. Creëer een conflictsituatie met China, zodat de militaire industrie hieraan veel geld kan verdienen;

3. Ban contant geld en baan de weg naar een digitale valuta;

4. Verbiedt openbare- en grote besloten bijeenkomsten, waardoor protesteren onmogelijk is en gezamenlijk godsdienstbeleving stopt;

5. Normaliseert het stemmen per post, zodat de uitslag van de verkiezingen nog makkelijker en onopvallender gemanipuleerd kan worden;

6. Normaliseert het monitoren van de bevolking: testen, track & trace, met identificatietechnologieen;

7. Houdt de bevolking in een constante staat van angst door middel van een creatieve uitleg van de cijfers waaronder de zogenaamde besmettingsaantallen;

8. Leg de nadruk op de openbare veiligheid en ontneem daarbij de persoonlijke vrijheden;

9. Houdt mensen geïsoleerd en moedig verraders en klikken aan;

10. Voor wat betreft de sociale afstand: houdt mensen 1,5m uit elkaar om hen te trainen voor track via gezichtsherkenning en zeg tegelijkertijd ‘we zitten allemaal in hetzelfde schuitje’;
11. Dwing mensen tot het dragen van mondmaskers (overal) en houdt hen uit de zon, waardoor hun immuunsysteem verzwakt en zij dus (sneller) ziek worden: de menselijke expressie en het tonen van emoties onderdrukken;

12. Ontwikkel meer vaccinprogrammas, tests en medicijnen;

13. Onderdruk alternatieve therapieën en geneeswijzen door artsen, die deze benadering promoten, te demoniseren;

14. Doe hetzelfde met mediapersoonlijkheden en journalisten die zoals ik de waarheid spreken;

15. Bouw massale schulden op, zodat de centrale banken alles kunnen kopen met geld dat ze, met schuldcreatie, met geld uit het niets creeren
(zoals ik uitleg in mijn hoorcollege “De staatsschuld is niet onze schuld” en via de burgerbeweging ‘Ons Geld’ onder de titel “Geld als schuld’ in het parlement ter sprake liet brengen alsook in mijn boek over de transitie van het huidige op geld gerichte geldstelsel in de wereld naar ereen, die op saamhorigheid is gebaseerd, met de daartoe benodigde implementatie van de innovaties in de samenleving);

16. Sluit winkels en kleine bedrijven terwijl grote bedrijven in staatseigendom open blijven en mononopolist worden;

17. Voer massale reddingsoperaties voor grote bedrijven zoals KLM uit ten koste van de belastingbetalende bevolking en betaal tegelijkertijd (onder voorwaarden) een schijntje compensatie aan kleine bedrijven en werklozen uit;

 

18. Zet huurders uit wegens het niet betalen van huur (die anders dan de koopkracht daarom van overheidswege onbeperkt mochten stijgen) terwijl de centrale banken, vermogende investeerders en andere belanghebbenden bij de vormgeving van een toekomst à la China deze eigendommen kunnen oprapen voor een schijntje: zogeheten vermogensoverdracht;

19. Voor wat betreft de negatieve rente dat al aan de orde is, decimeert spaarders en de middenklasse terwijl ze geleend geld gebruiken om de aandelenmarkt (meestal welvarend) verder op te pompen: meer vermogensoverdracht;

20. Creëert nog meer schulden, waardoor de meeste mensen schuldenslaven, afhankelijk van die geknechte overheid, worden;

21. Ga voorts met het onderdrukken van de prijs van edelmetalen met neppapier om het publiek van de markt weg te houden, zodat de rijken verhoudingsgewijs tegen een schijntje ermee van door kunnen gaan;
22. Laat de geknechte overheid geld verdelen om mensen te laten wennen aan uitgaven door de overheid voor de bevolking en ander socialistisch beleid zoals een universeel basisinkomenstelsel dat mensen afhankelijk van die overheid maakt;

23. Verplaats alles uit de reële economie als het gaat om de maatschappelijke voortbrenging van goederen en diensten naar het www (online) voor maximale controle op die voortbrenging, zoals online-onderwijs, kortom online-alles, met andere woorden laat de mensen thuis in hun kot blijven, zoals alle regeringen bij aanvang van de coronacrisis zogenaamd om een virus, dat bij lange na niet dodelijker is gebleken dan het influenzavirus tijdens bijvoorbeeld de laatste grote griepgolf, opriepen;

24. Creëert één wereldregering met de digitale munteenheid naar het WHO-model.

Zullen andere landen het voorbeeld van Nederland volgen als de overheid van Nederland binnenkort ook belasting gaat heffen op ademhalen, op zuurstof dus, zogenaamd om corona en kan ik bijgaand plaatje aan deze lijst toevoegen? Ik bedoel, wil het ingeslapen merendeel van de bevolking dat?

Er staat in de bijbel letterlijk geschreven dat wanneer het geprofeteerde Israel (u en ik, wij uit de Westerse wereld waaronder VS, VK en hun bondgenoten) tijdens de verergerde tribulatie ademnood krijgen, velen onder ons dan zelfs naar de dood zullen verlangen in plaats van zich tot Jezus Christus te bekeren.


WDW
WDW

Leave a Reply

Your email address will not be published.