RIVM houdt belangrijke wijzigingen coronatest stil

16 oktober 2020

Sinds kort stijgt het aantal ‘coronabesmettingen’ opeens snel. Niet alleen in absolute aantallen door het opschalen van het testbeleid, maar ook procentueel lijkt het alsof het virus weer de kop opsteekt. Biochemicus Mario Ortiz Martinez besloot te onderzoeken hoe dat kan. Tot zijn verbazing ontdekte hij dat er essentiële zaken gewijzigd zijn in de richtlijn van het RIVM over de coronatests.

Tot voor kort stond op de website van het RIVM dat er op drie – het E-, N- en RdRP-gen – brokstukjes werd getest, maar nu testen de meeste laboratoria nog maar op één brokstukje, het E-gen. Het RIVM heeft daartoe besloten om zo tijd en grondstoffen te besparen bij het uitvoeren van de tests.
Daarnaast is het zo dat de coronatest werkt op basis van herhalingen (cycli) om genetisch materiaal te vermeerderen. Deze beoordelingsgrens is onlangs op de website van het RIVM verhoogd van 30 naar 35 cycli. “Dit heeft een toename van fout-positieven tot gevolg,” aldus de biochemicus.
Dit betekent dat het aantal ‘besmettingen’ wordt overschat!
Hij legde de wijzigingen voor aan twee deskundigen die allebei zeiden dat er als gevolg hiervan extra fout-positieven ontstaan. “Dit betekent dat het aantal ‘besmettingen’ wordt overschat!” zegt Ortiz Martinez. “Waarom houdt het RIVM deze belangrijke wijzigingen stil? Waarom zijn ze niet met het kabinet gedeeld?”

Tweede Kamerlid Wybren van Haga heeft kritische vragen over deze wijzigingen gesteld aan minister De Jonge. Die antwoordde: “U stelt een waanzinnig technisch ingewikkelde vraag. Je moet eigenlijk lange tijd bij een lab hebben gewerkt om die te kunnen beantwoorden.” Om een lang verhaal kort te maken: daar komen we nog op terug. Van Haga zei te hopen dat hij dan niet weer 6 of 12 weken hoeft te wachten en op korte termijn antwoord krijgt. “Ja, zeker,” reageerde De Jonge schamper


WDW
WDW

    1 Response to "RIVM houdt belangrijke wijzigingen coronatest stil"

    • Berno

      Rond 14 oktober is de overheid ook andere data gaan gebruiken voor ziekenhuisopnames .. ook erg interresant want ook dit geeft nu ook vertekend beeld… wordt je nu met hartfalen naar het ziekenhuis gebracht en blijk je dan toevallig ook corona te hebben ook al heb je er geen last van zolang je in he t ziekenhuis ligt tel je mee als ‘opgenomen in het ziekenhuis met corona’.

Leave a Reply

Your email address will not be published.