KONINKRIJK versus CORONARIJK

Gesproken en vertaalde boodschap van pastor Jonathon James, gericht aan zijn gemeente met een oproep dit met anderen te delen. Inmiddels is zijn boodschap “viraal” gegaan, zoals ook het Coronavirus.

(Pastor Jonathon is een voorganger en zakenman in London, met connecties in Afrika.)

 

Je kunt HIER zijn toespraak in het Engels beluisteren en/of downloaden als mp3.
Deel deze pagina en de mp3 die je gemakkelijk kunt downloaden.
Het Nederlands talige transscript op deze pagina kun je ook als PDF DOWNLOADEN om te delen.

Dit is pastor Jonathon. Ik wil slechts spreken tot (in onze taal de ME van Koninkrijkszaken) de KINGDOM FAMILY, met name om duidelijkheid te scheppen over wat ondubbelzinnig een gloednieuwe dag is! Onze wereld is voor altijd veranderd en het lijkt van cruciaal belang dat we precies weten wat er gebeurt, dat we de absolute waarheid weten en dat we van God horen wat de voorwaarden zijn van Zijn leiding.

 

En wat we moeten doen om ons voor te bereiden op wat er nu aan het gebeuren is. Het komt niet, het is hier! En dus wil ik echt proberen je te helpen de absolute waarheid te begrijpen, de realiteit van wat er in de wereld gebeurt, omdat de dingen helaas niet zijn zoals ze lijken. Ten tweede wil ik u, als u tijd heeft, een snel overzicht geven van hoe u zich kunt aanpassen aan deze veranderingen die er zijn om te blijven. En tot slot wil  ik u aanmoedigen dat wij als gelovigen een oplossing hebben voor dit probleem, zo alomtegenwoordig en gigantisch dit ook lijkt en de hele wereld omvat. Een geheel nieuwe dispensatie is aangebroken. Ook wij hebben een oplossing die tegen kan gaan wat er klaarblijkelijk aan de hand is.

 

U weet dat de Bijbel heel duidelijk is. Ik wil hier geen Bijbelstudie van maken, maar ik wil iets van mijn informatie en kennis met jullie delen. U weet dat de Bijbel zegt, ik denk dat het Hosea 4:6 is, waar staat dat “Mijn volk vernietigd wordt wegens gebrek aan kennis”. Mijn volk wordt vernietigd, wanneer er een gebrek is aan relevante, aangrijpende, waarheidsgetrouwe informatie. Het is dus heel belangrijk, zoals een andere tekst zegt, dat wij begrip krijgen. We moeten dus als het volk van God begrijpen wat er gebeurt. In die andere tekst, Spreuken 8:12 staat: “Ik, Wijsheid woon bij schranderheid en ontdek kennis van “samenzweringen”, maar in onze vertaling staat “overleggingen”. We hebben dit woord altijd in positieve zin gezien, dat God ons innovaties gaat geven als we schrander zijn. Maar we zouden ook kunnen zeggen dat we kennis opdoen van uitvindingen, middelen, schema’s en strategieën die schadelijk zijn voor het welzijn van Gods volk. Wijsheid (Gr. Sophia) is het vermogen om de ware aard van iets te zien. Voorzichtigheid (Gr. Phronesis / Eng. Prudence) is de ware uitkomst van iets te zien. Dus, moeten wij als Gods volk met Wijsheid en voorzichtigheid handelen om letterlijk de “samenzwering” te onderkennen.

 

Na deze korte inleiding ter verduidelijking, wil ik meteen in het diep springen, omdat er veel te delen is.

 

Laten we het hebben over de “witte olifant” die niet in de kamer is, maar letterlijk zich over de hele wereld bevindt, namelijk het Coronavirus. Ik wil dat iedereen weet dat ik, als vertegenwoordiger van God, nederig en zonder enige arrogantie over deze zaak spreek. Als dienstknechten van het Koninkrijk, moeten we erkennen dat bepaalde mensen, afhankelijk van hun mandaat in het Koninkrijk, zaken beoordelen vanaf hun gezichtsveld en visie, en inzicht zullen hebben in overeenstemming met de opdracht die God hen heeft gegeven. Dus niet iedereen zal zien wat bepaalde mensen zien.

 

 

Maar ik kan je verzekeren dat ik een man van gebed ben en ook dat ik profetisch ben, maar niet in de context van “Hier is je nieuwe huis, of God zal je dit huis geven en hier is je telefoonnummer.” Ik houd er niet van om mijzelf te propageren, maar ik wil wel graag waarheid delen over de dispensatie (indeling van de tijd) waarin we ons bevinden, zodat mensen het tijdperk, de tijden en de seizoenen begrijpen, zoals de zonen van Issaschar (1Kr.12:32).

 

We moeten dus profetisch inzicht geven over de dispensatie, in welk tijdperk en in welk seizoen we ons bevinden, zoals we allemaal zouden moeten doen. Ik ben een profeet in die context, en heb profetische gaven.

 

Ik functioneer in de gave van een Woord van Kennis of Openbaring, of een Woord van wijsheid. God heeft mij als conceptuele taalkundige gezegend met het vermogen om stukjes informatie bij elkaar te voegen, de puzzel samen te stellen en er iets van te begrijpen.

Dus zeg ik dat nederig, maar ik wil dat je beseft dat hieraan een diep nadenkend en reflectief gebed is voorafgegaan. Ik ben er nog niet, en wil ook niet met de deur in huis vallen, of zoals in het Engels “vanuit de heup schieten”.

Zoals ik al zei, schiet ik niet snel uit de heup, en zeg dat dit is wat God zegt, of dit is wat ik denk dat zal gaan gebeuren. Ik wil graag serieus genomen worden, wil graag waarheid naar voren brengen waar God mij naartoe heeft geleid.

Dit is een lange inleiding geworden.

Laten we nu eens kijken naar wat er echt gebeurt met Coronavirus. Dit zal voor mensen moeilijk te accepteren zijn, maar laat me u categorisch, feitelijk en wetenschappelijk zeggen dat Coronavirus niet het probleem is. Het is de vraag of het zelfs een besmetting is in de context van een ziekte, die van persoon op persoon over gaat. Wat we zien zijn symptomen van een virus. Wat we niet weten, is wat deze symptomen veroorzaakt. Dit heeft dus niets te maken met een biologische oorlogvoering of andere dingen, die je misschien hebt horen rondgaan op het internet.

 

Wat dit is, is dat ons lichaam reageert op wat bekend staat als radiospectrumstraling of radiofrequentiestraling. Ik weet dat dit bizar klinkt, maar laat me je wetenschappelijk vertellen wat er gebeurt, en dan vertel ik je contextueel waarom het gebeurt. Ik zal je ook vertellen wat we eraan kunnen doen.

 

De vraag is, wat gebeurt er wereldwijd?

 

Terwijl ik tussen 2013 en 2015 hoofd was van de grootste businessunit op het hoofdkantoor van Vodafone in Newbury (in het VK), werd ik bekend met een aantal nieuwe technologieën die uit de pijp kwamen rollen. Zij zouden voornamelijk geïmplementeerd worden voor het gebruik van het Internet en ten tweede voor de ontwikkeling van de 5G-technologie. Ik wist lang geleden al, dat 5G gevaarlijk was, maar ik begreep de correlatie met het coronavirus niet. Dat is nu pas duidelijk geworden. Dat is wat ik nu aan u probeer uit te leggen.

 

Wat gebeurt er dan?

 

Er bestaat een bewuste strategie om het 5G netwerk uit te rollen. Dit is de vijfde generatie Internet radiospectrumfrequentie, waarmee mobiele telefoons, smartphones en andere apparaten met een veel snellere verwerkingscapaciteit kunnen werken. Met de introductie van AI (Artificial Intelligence) en andere kunstmatige intelligentie kunnen via het Internet, alle apparaten worden aangesloten, of het nu je auto is, of je telefoon, of je koelkast, of de elektriciteit in je huis, het gaat allemaal door een smart-grid (netwerk), eigenlijk een soort matrix (slim moederbord).

 

Wat er dus gebeurt, is dat deze technologie wereldwijd moet worden uitgerold. Mijn bedrijf, waar ik voor werkte, Vodafone, runde de grootste wereldwijde businessunit. Vodafone werkt samen met Huawei, het Chinese telecombedrijf, dat op meerdere locaties een systematische 5G-implementatie heeft opgezet.

 

Wat is de relevantie?

 

De frequentie die ze gebruiken, en aangezien ik ook een telecombedrijf runde van 2010 tot 2014, zullen sommigen van jullie weten dat zij gespecialiseerd zijn in radiospectrum, dat de mogelijkheid heeft om externe signalen van satellieten naar gebouwen te brengen, zodat de frequentie (het signaal), die je ervaart op je telefoon hetzelfde is in het gebouw als buiten het gebouw. Toen mobiele netwerken in eerste instantie werden gemaakt, dachten ze dat mensen de hele tijd onderweg zouden zijn, vandaar dat ze mobiele telefoons werden genoemd. Maar wat er eigenlijk gebeurde, is dat mensen hun mobiele telefoons ook in gebouwen zijn gaan gebruiken en het signaal niet sterk genoeg was om gebouwen binnen te dringen. Dat heet radiospectrum. Er zijn verschillende MHz (megahertz) frequenties. 5G is dus een zeer hoge frequentie, een zeer hoge frequentie! Het valt net onder de classificatie van een wapen, en ik zal je vertellen waarom.

 

De frequentie die ze gebruiken, die 10 keer sneller is dan 4G, veroorzaakt helaas cel-vergiftiging als het in contact komt met het menselijk lichaam. Cel-vergiftiging! Dus ons lichaam probeert de straling te bestrijden, die de cel-vergiftiging veroorzaakt, vanwege deze hoge frequentie. Het is in feite straling, en wat er gebeurt, is dat ons lichaam de toxiciteit of toxines met sommige eiwitten, DNA en RNA uit onze cellen, probeert te verwijderen in de vorm van een chemische stof, die een virus wordt genoemd. De meeste ziekten zijn uitscheidingen van giftige stoffen in onze cellen, die we uit ons lichaam proberen te verwijderen. Het zal naar openingen gaan om te worden uitgescheiden of te worden verwijderd uit ons lichaam, dat zijn dus onze neus of onze mond. Ik hoop dat je het plaatje dat ik voor je schilder, een beetje kunt begrijpen.

 

Dus wat is er aan de hand, sorry voor de details, maar wat er gebeurt is dat 5G, de frequentie en de kracht die 10 keer krachtiger is dan 4G, reageert op menselijke cellen, waardoor cellen in ons lichaam vergiftigd worden en ons natuurlijke afweermechanisme die toxiciteit in de vorm van een virus uitstoot.

 

Dus wat je ziet, is niet per se coronavirus, je ziet cel-vergiftiging die zich manifesteert met vloeistoffen, chemicaliën en virussen die het lichaam probeert af te voeren, omdat het schadelijk is voor zijn fysieke lichaam. Dit alles gebeurt overal ter wereld, en ik hoor je denken, hoe kan dat? Dat leg ik zo uit. Alles wat er op dit moment in de wereld gebeurt, is een reactie van menselijke lichamen op de elektrificatie van het universum via 5G-satellieten, 5G-torens, 5G-cellen die verspreid worden in met name grote steden over de gehele wereld. Dit is dus de oorzaak van deze pandemie.

 

(Het is nog moeilijk te begrijpen dat grote virologen en microbiologen dit niet herkennen of juist ontkennen. Mijn vraag is ook, dat als deze vergiftigde cellen toxines uitstoten, en gaan reageren als een virus, waarom zij niet in verband gebracht worden met 5G? Zijn die toxines besmettelijk? Virologen hebben nog lang geen grip op dit virus en hoe het precies werkt. Daar wordt heftig over gediscussieerd op diverse podia.)

 

Het spijt me te moeten zeggen dat dit de grootste wereldwijde doofpotaffaire is in de geschiedenis, met impact op de mens, op basis van technologische vooruitgang. Ik hoop dat dit het een en ander verklaart. Ik heb geen tijd om dit verder te bevestigen, maar ik zal je zo meer informatie geven. Wat er dus gebeurt, is niet het coronavirus, het is een virus dat wordt geproduceerd door cel-vergiftiging. Daarom is het virus eigenlijk een indicatie dat wij van onszelf gifstoffen uitscheiden. Deze gifstoffen doden mensen. Laat me je nog enkele feiten geven, die hopelijk dit overtuigend zullen maken.

 

Een van de eerste steden waar Vodafone, Huawei en enkele andere technologiebedrijven een alomtegenwoordige deken van 5G hebben uitgerold, raad eens, was Wuhan in China, waar dit coronavirus zogenaamd voor het eerst verscheen op een vismarkt. Dat is complete onzin. Het begon als gevolg van radioactieve radiofrequenties op een hoog niveau, waardoor straling ontstond die giftig was voor cellen. Daarom vielen er o.a. mensen dood op straat.

 

(Beelden hiervan zijn verspreid door Janet Ossebaard in deel 1 van Covid 19 op You Tube.

 

Wat er in eerste instantie gebeurde in China hebben ze geprobeerd te verdoezelen. Omdat het een griepachtige eigenschap heeft, gebruiken ze coronavirus om te proberen te verbergen dat mensen sterven aan de 5G-frequentie.

 

Laat me verder uitleggen hoe andere grote steden, die dit hebben uitgerold, hierdoor geraakt zijn. Het duurt zes maanden voordat deze straling je fysieke lichaam beïnvloedt. Vorig jaar was Wuhan de eerste stad, daarna rolde Spanje 5G het uit, gevolgd door Italië (en als je nu op een kaart kijkt waar 5G verder is uitgerold, is Amerika het land met de meeste 5G netwerken), dus zien we het hoge aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van de penetratie van 5G in deze landen. Italië heeft meer dodelijke slachtoffers gemaakt dan enig ander land, omdat het dichtbevolkt is met 5G en de oudere generatie niet het immuunsysteem heeft om ertegen te vechten.

 

Dus Italië heeft het uitgerold, Spanje heeft het uitgerold, en de meeste grote steden hebben het over de hele wereld in hun landen uitgerold. Londen is een van de grootste CCTV-centra en ze zijn duidelijk bezig met het uitrollen van meer 5G.

 

Wat is de relevantie van dit alles?

 

De relevantie is dat het coronavirus niet de mensen doodt. Het is duidelijk, categorisch, ondubbelzinnig, wetenschappelijk bewezen dat de radiofrequenties waaraan we worden blootgesteld, de mensen doden.

 

Waarom ze het toestaan?

Vanwege meerdere agenda’s, maar vooral omdat 5G het enige netwerk is met de snelheid om in de toekomst verder te kunnen gaan. De wereld zal dan gerund worden door AI (Artificial Intelligence), het Internet, waar alles met elkaar verbonden is. Er zal een nieuwe wereldwijde valuta komen. Dat is waarom ik al 15 jaar in Afrika gepusht heb voor onze eigen digitale valuta om te bestrijden wat er komen gaat. Naast dat er auto’s zonder bestuurder zullen zijn, zullen er verschillende dingen zijn die in principe allen op 5G kunnen werken. Ze kunnen de implementatie van deze technologie niet meer omkeren en maken zich geen zorgen over de miljoenen levens, die het zal kosten over de gehele wereld.

 

Er is nog meer bewijs aan te voeren als we denken aan wat er met de cruiseschepen wereldwijd gebeurt. Deze cruiseschepen zijn geïnstalleerd met 5G, dus de mensen die in quarantaine waren op de cruiseschepen werden juist besmet. De mensen werden ziek.

 

(Zo ook op het grote Amerikaanse vliegdekschip. Toen de hoogste officier aan de bel trok, werd hij van het schip gehaald en gedegradeerd. Met de informatie van nu, vraag je je af, wat gebeurde daar?)

 

Ook ziekenhuizen hebben 5G, grote steden hebben 5G, luchthavens hebben 5G. Dit zijn de plaatsen waar mensen automatisch ziek worden als ze worden blootgesteld aan buitensporige stralingsniveaus, door radiospectrumvergiftiging.

 

Laten we verder gaan. We hebben de afgelopen 120 jaar drie pandemieën gehad. De eerste pandemie was in 1918, de Spaanse grieppandemie. Dit was toen er wereldwijd radiogolven werden geïmplementeerd en de elektrificatie van ons universum werd verhoogd. Raad eens wat er gebeurde, miljoenen mensen stierven zes maanden later tijdens een pandemie, die ze de Spaanse Griep noemden. Een aantal jaren later, net na de Tweede Wereldoorlog, was er een nieuwe pandemie, gevold op de implementatie van radarapparatuur wereldwijd. Satellieten gingen de lucht in, een groot aantal verschillende satellieten gingen omhoog werden gezonden naar wat ze de Van Allen Belt noemen, waar satellieten gestationeerd worden. Toen dat werd geïmplementeerd, waren er opnieuw een aantal sterfgevallen als gevolg van een andere pandemie. De laatste grote pandemie was in 1968, die de Hong Kong Griep werd genoemd. Raad eens wat ze toen deden, ze rolden een ander niveau van satellieten uit in de Van Allan-Gordel. Meer dan 100.000 satellieten die radarsignalen uitzonden, van een radarveld of beter gezegd een veld in onze kosmos, vol van satellieten. Dit waren dus satellieten die nodig zijn voor telecommunicatie en radarcommunicatie.

 

Dus hadden we eerst aan het begin van de eeuw radiogolven, en daarna werden radarapparatuur en telecommunicatiesatellieten geïmplementeerd. Deze veroorzaakten pandemieën waarbij meerdere miljoenen mensen omkwamen. De laatste was in 1968. Dus raad eens wat er nu gebeurt? Ze hebben 5G uitgerold en dit heeft gevolgen voor het leven van mensen: het doden van mensen over de hele wereld onder het mom van het coronavirus.

 

Dit is een feit. Doe alsjeblieft zelfstudie hierover. Onderzoek 5G en de implicaties van de implementatie ervan. Om je alvast verder te helpen, nog een voorbeeld. Een van de landen, een groot land met miljoenen mensen, een enorm land met koud weer, Rusland, had tot voor kort nog geen dodelijke slachtoffers op het gebied van het coronavirus. Waarom? Omdat ze 5G nog niet voor openbaar gebruik hebben geïmplementeerd. Ze hebben het alleen voor exclusief gebruik door het leger geïmplementeerd. Vandaar dat ze nauwelijks dodelijke slachtoffers hebben gehad.

 

Om het punt verder te bewijzen, zie je nu in het nieuws dat mensen zonder onderliggende gezondheidsproblemen of een aangetast immuunsysteem, ziek worden en sterven aan corona. Dus ook jongeren en zelfs een baby van zes maanden. De reden dat ze doodgaan, de feiten zijn duidelijk, dat de straling geen compromis sluit, geen vooroordelen heeft, jong of oud, je zult bezwijken aan de kracht van straling. Dit is dus het feit van wat er werkelijk gebeurt, dit maakt deel uit van een strategie vanwege het belang van 5G en dit is een wereldwijd fenomeen dat niet kan worden teruggedraaid.

 

Begrijp alsjeblieft dat ik veel meer informatie heb die ik je kan geven, maar geloof me, en doe wat onderzoek. Er zijn enkele wetenschappelijke artikelen over de impact van 5G, van b.v. de gezondheidsgroep in Boston, die besmettingen onderzoekt. Zij schrijven als een voorbeeld dat in feite de Spaanse griep geen griep was en zelfs geen besmetting. Wat ze doen, is via de tests het virus naar de mensen verspreiden. Sorry, om eerlijk te zijn, maar dat is wat er aan de hand is. Dus als je wordt getest, krijgen ze de kans om je te besmetten met het virus, omdat ze willen verdoezelen dat miljoenen mensen zullen sterven aan de overmatige radiofrequentie straling. Dus eigenlijk is dit wat er helaas gebeurt.

 

 

Waar gaat dit heen? Waarom doen ze dit?

 

We kennen de technologische redenen ervoor. Er is een robuust, schaalbaar, snel en capabel internet nodig dat op een betere manier gegevens kan verwerken over al uw bewegingen, al uw reizen, al uw banktransacties, uw identificatie, alle CCTV-camera’s over de hele wereld enz., enz., omdat ze zicht nodig hebben over wat iedereen doet. Maar de belangrijkste reden voor wat ze doen, wat luciferisch en satanisch is, om eerlijk te zijn. Sorry, voor het gebruik van deze term. Er zijn drie nieuwe strategieën die ze willen implementeren. Ten eerste het gebruik van vaccins.

 

De vaccins bevatten gifstoffen. Een van de dingen van vaccins is dat ze u de werkelijke ziekte geven om te zien hoe het immuunsysteem van het lichaam de ziekte zal bestrijden. Dus ze geven je de ziekte. Maar dat vaccin zal bestaan ​​uit chemicaliën die je daadwerkelijk “verlichten”, om nog krachtiger op de signalen te reageren. Het werkt een beetje zoals chemotherapie of radiotherapie, wat ze in je systeem injecteren. Het zorgt ervoor dat cellen worden vernietigd. Dat vaccin zal bestaan ​​uit een stof die de frequentie van 5G effectiever zal maken en daarbij meer dodelijke slachtoffers zal veroorzaken. Dus wat je over de hele wereld ziet, is dat ze tijd kopen om capaciteit op te bouwen voor de ziekenhuizen, de magazijnen en alle plaatsen die ze gaan ombouwen tot enorme mortuaria. Dus om eerlijk te zijn, om de miljoenen mensen te huisvesten, die zullen sterven door wat er gebeurt.

 

(We hebben al eerder gehoord van vrienden in Amerika dat er door FEMA (Federal Emergency Management Agency / Federaal Bureau voor Rampenbestrijding) al grote kampen zijn gebouwd, die dit bevestigen. Een van hen heeft ze met eigen ogen vanuit de lucht gezien.

Zie ook wat iemand anders ons hierover doorstuurde.

https://www.weforum.org/ .

https://shepherdsheart.life/blogs/news)

 

Maar God heeft een plan. Er is een plan! Dus laat me daar nu even snel op ingaan, voor het geval mensen zich zorgen beginnen te maken. God heeft ons geen geest van angst (lafhartigheid) gegeven, maar van kracht en liefde en bezonnenheid (2 Tim.1:7). Geen enkel wapen dat tegen ons is gevormd, zal iets uitrichten (Jes.54:17). Dus besef alsjeblieft dat dit een wapen is dat wordt gevormd, maar niets zal uitrichten tegen Gods volk.

 

Ik zal je uitleggen waarom.

 

Er zijn dingen, waar je je misschien wel of niet bewust van bent, maar het gaat erom dat wij begrijpen dat elektromagnetische wezens zijn. Ik weet dat dit een beetje raar klinkt. Het is niet “New Agie”. Ik heb het wetenschappelijk bestudeerd. Wij mensen hebben elektrische circuits in ons lichaam. Ons zenuwstelsel is een complex netwerk van bedrading dat onze Meesterlijke Schepper heeft geschapen. Dus hersensignalen, synapsignalen, die op en neer door ons lichaam reizen, geven ons informatie door en vertellen ons te bewegen of wat dan ook, en te niezen om b.v. ziekten te bestrijden. Dit wordt geregeld door het elektrische circuit dat zich in ons lichaam bevindt.

 

Dit elektrische circuit creëert stoffen zoals chemicaliën, verschillende soorten hormonen, waarop we reageren wanneer we eten of wanneer we verschillende dingen doen, mits we worden blootgesteld aan licht en verschillende andere factoren, die een rol spelen. We bestaan overwegend uit water en dan is er nog de natuurlijk fysieke massa van het lichaam die alles huisvest. Maar uiteindelijk zijn het de elektrische circuits, waarop we reageren. We reageren op trillingen, op energie, op elektromagnetische energie. Ik heb er geen tijd voor om dit verder uit te leggen.

 

Gammastralen en röntgenstralen zijn ook elektromagnetische energie, daarom moet er bij het maken van röntgenfoto’s achter bepaalde schermen gestaan worden. Er is infrarood en allerlei verschillende soorten elektromagnetische energie die niet zichtbaar is. Een zichtbare energie is licht. Maar er is ook ultraviolet licht dat niet zichtbaar is. Er zijn protonen en ook neutronen en allerlei verschillende dingen die door ons universum lopen, die we niet kunnen zien. Maar God heeft ons de capaciteit gegeven om te leren omgaan met deze natuurlijke energiekrachten, zoals in de verschillende zonnestelsels en in de Van Allen-gordel rond de wereld. Op dat gebied zijn er veel ontwikkelingen.

 

Frequenties beïnvloeden ons gevoel van welzijn. Er is een elektromagnetische kracht die onze gezondheid beïnvloedt. Wij gebruiken die woorden niet in Bijbelse termen, maar spreken over macht, zalving, vuur van God, de Geest. Al deze dingen kunnen wetenschappelijk worden bewezen als elektrificatie, die ons wezen (wie wij zijn) beïnvloedt. Die elektromagnetische kracht wordt gegenereerd in een atmosfeer die ons beïnvloedt, daarom komen we samen voor aanbidding en gebed. Er is een niveau van spirituele energie, dat we de aanwezigheid van de Heilige Geest noemen, maar het is ook een fysieke energie die gevoeld kan worden.

 

Er is dus een oplossing die ons zal helpen te overleven en om ons te beschermen in de strijd. Ik ben die inzichten nog verder aan het ontwikkelen en zal deze later delen.

 

Helaas is het tijdperk van de Nieuwe Wereldorde aangebroken. Het is begonnen. Dat is de reden waarom ik de afgelopen vijf jaar mijn economisch plan met presidenten in heel Afrika gedeeld heb, om hen een alternatief te bieden voor een digitale valuta en een economisch model dat hen kan ondersteunen en onafhankelijk kan maken van de Wereldbank, onafhankelijk van gecontroleerd te worden door de 1% van de 1% elite van de Nieuwe Wereldorde.

 

Wat is hun volgende stap?

 

Je zult in het nieuws een aankondiging horen van de vaccins die zullen komen. Dit vaccin zal mogelijk geleverd worden met een tracking-apparaat dat een RFI-chip wordt genoemd. Het is een microchip die tegelijk met het vaccin wordt ingebracht. Ze zijn er niet eens subtiel over, ze zijn er vrij openlijk over. Dit geeft hen de mogelijkheid om ons te volgen en het wordt gepresenteerd met de rede dat ze moeten weten wie vaccins hebben gehad en wie nog niet, zodat ze kunnen weten wie veilig is en wie niet veilig is. Dit zal bepalen wie een vergunning kan krijgen om te reizen en verschillende dingen te doen op basis van het feit dat ze niet langer een bedreiging vormen voor de mensheid, gebaseerd op dit idee van het coronavirus. Ze kunnen het gebruiken als een middel om te rechtvaardigen waar ze heen willen: volledige controle!

 

Het derde gebied waaraan gewerkt wordt is de introductie en implementatie van digitale valuta, een wereldwijde digitale munteenheid. Het begint met de VS en het zal over de hele wereld worden uitgerold. En dit is waarom, zoals ik al zei, ik onze eigen digitale valuta heb ontwikkeld en mineralen veiliggesteld heb, zodat Afrika zijn eigen onafhankelijkheid kan behouden. Zij zullen een boekhoudkundige nevenschikking hebben ten opzichte van andere valuta’s die sterk zijn in handelskapitaal en een markt kunnen bieden. Dat is waar uw voorganger achter de schermen aan heeft gewerkt, terwijl hij predikte en jullie diende. Dit is wat we vanuit het Koninkrijk gezien hebben. Maar laat me zeggen, dit heeft het nieuwe tijdperk van het merkteken van het beest ingeluid. Het is hier, het is echt, het is nu. Alles zal zich nu snel ontwikkelen. Dit doen ze omdat ze beseffen dat er een niveau van esoterische verlichting over de aarde gaat, dat in strijd is met Gods plan en daarom willen ze de agenda’s van andere mensen volgen en zij die tegen hun plan zijn, stoppen.

 

(Je zou ook kunnen zeggen, dat de duivel weet dat hij weinig tijd heeft.)

 

Dus, wat doen ze systematisch, systemisch en gelijktijdig? Ze sluiten de wereldeconomie af omdat ze twee dingen willen introduceren: een nieuw niveau van monopolie of oligopolie. Er zijn vier of vijf belangrijke multinationals, Amazon zal de eerste zijn, dan is er natuurlijk Google, en er zullen anderen zijn die de keten van alles wat we kopen zullen beheren. Dus alles wordt gestroomlijnd, van voedsel tot elektronica, tot geldstromen en alles dat nodig is. Dus het tweede dat ze met het systeem doen, is het sluiten van de wereldmarkten, want ze willen zoveel mogelijk mensen werkloos maken. Geloof alsjeblieft niet in de maatregelen die genomen worden. Ze praten over hulpmiddelen, subsidies en betalingen om ​​zelfstandigen of ontslagen mensen te helpen. Het zal in geen geval het levensonderhoud van deze mensen beïnvloeden. We zijn op weg naar de grootste wereldwijde recessie die we ooit gezien hebben.

 

Omdat ze het plan veranderen, komen ze met een nieuw systeem, uitgerold door het World Economic Forum, komen met o.a. een wereldwijde digitale valuta, waar we geen toegang toe hebben, tenzij we kunnen aantonen dat we gevaccineerd zijn en de mensheid geen schade toebrengen. De vaccinaties worden verplicht, want ze zullen het ons opdringen en ten tweede zullen ze erop staan ​​dat we de chip moeten nemen die deel uitmaakt van diezelfde maatregelen.

 

Waarom sluiten ze de wereldeconomie af?

 

Ze willen de controle terugnemen van ondernemers, van familiebedrijven en familiezaken (Hoe toepasselijk dit is, denkende aan familiezaken, en hoe veel dieper dit gaat). Ze willen het weefsel van de samenleving zoals we die kennen volledig verstoren, onderwijs en werkgelegenheid, alles zal compleet anders worden in de komende maanden of misschien jaren. Dit is hun strategie om uiteindelijk controle te verkrijgen via de media van de technologie, zoals 5G en Internet en al datgene wat hen toegang geeft tot de wereldmarkten en hen controle geeft over het geld (de Mammon). Als je het geld beheert, controleert u de macht. Dus dat is hun agenda en daarnaast willen ze natuurlijk ook de bevolking beheersen.

 

Bill Gates heeft ontslag genomen als voorzitter van Microsoft, en als voorzitter van de Bill and Melinda Gates Foundation ondersteunt hij nu de vaccin-agenda. Hij heeft technologie ontwikkeld en is verantwoordelijk voor veel van deze zaken. Dus, alstublieft degenen die hem als een geweldige innovator zien, bedenkt dat hij innoveert voor de ondergang van de mensheid. Vaccins zijn altijd een gevaar (of op zijn minst een risico) voor de mensheid geweest, want ze bevatten ziekteverwekkers die schadelijk zijn voor ons menselijk lichaam. Hoe dan ook, dit is een “alomvattende” samenvatting op hoog niveau. Er is veel informatie die ik heb samengevat om u de hoogtepunten te geven van wat er gebeurt.

 

Wat doet het lichaam van Christus nu? Wat gaan wij doen?

 

Ten eerste verandert het lichaam van Christus. Er is een wisseling van de wacht. Het is nu de tijd dat een overblijfsel in Koninkrijk, dat hier op voorbereid is, zal gaan opstaan. Dit is het moment voor de mensen die niet pasten in de normale kerkelijke beperkingen, die gedachten en opdrachten en mandaten buiten de kerk hebben gekregen. Dit is de tijd dat God ze gaat verplaatsen. In feite zijn we de volgende generatie, die gaat opstaan.

 

(Vergelijk met de bruid, die we hebben moeten laten opstaan tijdens de gebedsconferentie. Dat ging gepaard met het strijdlied “Remove this veil”.)

 

Het is nu onze tijd, het is een beslissend moment voor het Koninkrijk van God om een ​​aantal dingen te corrigeren die fout gaan. Dus dat is één ding dat u over de hele wereld zult zien: Er zal een samenwerking zijn van Koninkrijk mensen (ME van Koninkrijkszaken), die samenkomen, middelen combineren en samenwerken om verandering tot stand te brengen.

 

Ten tweede zul je een verandering in de kerk zien. Dat is een van de redenen waarom ik hierover mijn laatste punt wil maken. Er is een alomtegenwoordige stopzetting van aanbidding en gebed en het samenkomen van religieuze organisaties, omdat ze de weg willen banen voor de presentatie van de antichrist. Wanneer we bidden en we samen aanbidden creëren we een frequentie, creëren we trillingen, creëren we een beweging van God. We noemen dat het vuur van God, we noemen het de kracht van God, of we noemen het de Geest van God. Maar in feite is het zo, dat wij als Geest vervulde, reine levende wezens, generatoren zijn van Geestelijke energie, Geestelijke kracht en macht. Dit zijn geen termen om je bang te maken, het gaat hier om de zalving van God. Dit zijn elektrisch magnetische frequenties die van Hem afkomstig zijn en door ons worden opgevangen en doorgegeven. Wanneer we luisteren naar aanbidding of zelf aanbidden en bidden, geneest letterlijk ons ​​lichaam. Als we in de aanwezigheid van God komen ontvangen we genezing, omdat we onze fysieke cellen blootstellen aan de kracht die van Hem uitgaat. (Dit is geen kracht, die onze cellen vernietigd, maar juist herstelt.) Daarom zegt Hij: “Ik ben de Heer uw God die geneest. Alleen zijn aanwezigheid geneest. Mensen worden genezen tijdens aanbiddingsdiensten, want profetieën en andere communicatiefrequenties en informatiestromen zijn krachtiger wanneer we collectief aanbidden, wanneer we collectief bidden. Daarom worden onze geestelijke netwerken opzettelijk afgesloten, zodat ze de weg kunnen effenen voor de antichrist, opdat hij niet verhinderd zal worden door de gebeden en aanbidding van Gods volk.

 

(Doet ons denken aan wat Paulus schreef aan de gelovigen in Thessaloniki. Wij zijn nog de “weerhoudende factor” in deze wereld, die door aanbidding en gebed de boze weerhouden (2 Thes.2:6-8), maar door de “adem” (waar alles om gaat bij het Coronavirus) van de mond van Yeshua gedood zal worden.)

 

En dit is dus wat er gebeurt. Het is opzettelijk, er is een plan. Het is niet vanwege het coronavirus dat besmettelijk is, waarom we niet samen mogen komen. Het is voor het eerst in de menselijke geschiedenis, dat wereldwijd collectieve religieuze samenkomsten zijn stopgezet, omdat deze de geestelijk atmosfeer veranderen. Ze denken hier mee meer kracht te hebben, (maar het tegengestelde gebeurt, mensen gaan de straat op, of staan op hun balkon om gezamenlijk de Heer te prijzen en aanbidden. Al heel wat video’s zijn doorgestuurd (WhatsApp wil dat nu beperken!) om elkaar te bemoedigen. Er verandert wat in de atmosfeer / lucht!)

 

Ik zou er niet aan twijfelen of er achter de schermen ook offers worden gebracht of dat er andere dingen gaande zijn, om deze beweging kracht bij te zetten, en geloof me dat ze razendsnel gaan.

 

Binnen een paar weken zullen we geschokt worden door de openbaring en implementatie van de dingen die ze al lang geleden hebben voorbereid. De vaccins zijn een kwestie van maanden verwijderd, zo niet dagen, de nieuwe valuta zal een kwestie van maanden zijn, afhankelijk van de ontwikkeling van het economische systeem. Daarom heeft de Heer mij geleid een ander systeem op te zetten in Afrika. Vijftien jaar geleden heb ik al geprofeteerd over deze zaken. Sommigen van ons hebben strategieën bedacht op de blauwdruk van Gods woord om Zijn Koninkrijk te bevorderen, om veel zielen te redden en het nageslacht te behouden. Hoe dan ook, vanwege de tijd, laat ik het hierbij.

 

Het beste wat we nu kunnen doen, is onze frequentie verhogen. Leef rein, leef rechtschapen en verwijder en ontgift je lichaam van alles dat de stroom van Gods zalving in ons leven heeft beïnvloed. De enige tegenhanger die we hebben is gebed en aanbidding. Het creëert zijn eigen krachtveld van energie en frequentie. De hemelfrequentie zal je tot op zekere hoogte beschermen, terwijl God werkt aan de strategie die Hij gaat implementeren.

 

Ik bid dat dit sommigen van jullie heeft geholpen. Deel deze boodschap met anderen, zodat de wereld kan begrijpen waarom dit gebeurt en we als vertegenwoordigers van het Koninkrijk een overblijfsel vormen van waarachtige, ware mensen van God, waar Hij doorheen kan spreken en doorheen kan werken, zodat Hij een impact kan hebben op de aarde.

 

We kunnen vechten tegen Corona, vechten tegen deze stralingsfrequentie, maar nog belangrijker is het creëren van een hemels geluid, dat zal bestrijden wat de vijand nu aan het doen is, totdat God Zijn zegen implementeert. Dit is een heel nieuw tijdperk, dit is het nieuwe waar God het over heeft gehad. Dank God dat Hij dit Koninkrijk aan niemand anders zal geven, dat een steen los zal komen, zonder toedoen van mensenhanden, die alle andere Koninkrijken als kaf in de wind zal verdrijven. ( Daniel 2 )

 

Dit is de tijd om te omarmen wat God doet en als nooit tevoren vurig van geest te zijn om de Heer te dienen. Ik moedig je aan, ik smeek je echt, laten we verenigd zijn, laten we rechtvaardig zijn, laten we tijd doorbrengen in gebed. We moeten deze tijd gebruiken om onze tijd opnieuw in te stellen, we moeten onze prioriteiten opnieuw instellen, onze routine opnieuw instellen, opnieuw onszelf herinvesteren in Zijn Koninkrijk, onszelf voorbereiden op wat komen gaat, onszelf opnieuw uitvinden.

 

We moeten ons afstemmen op Gods doel. We moeten andere mensen voorlezen uit het Woord (Opb.1:3). We moeten deze informatie delen, zodat ongelovigen nu zullen geloven wat er honderden jaren al over Openbaring 13 is gezegd. We moeten gerechtigheid in onze relatie met God tot stand brengen als ooit tevoren. Verspil geen tijd aan amusement, besteed tijd aan lezen, het bestuderen van belangrijke informatie, het woord van God.

 

God zal een overblijfsel doen opstaan ​​met specifieke opdrachten in Zijn koninkrijk …

 

.